_________

עו"ד/ לקוחות יקרים,

כדאי לכם לדעת שפניה לחוקר פרטי ללא רישיון מתאים תגרום לכם נזק!

אדם בעל רישיון חוקר פרטי בלבד - אינו רשאי לתת לכם שירותי חקירה ואינו רשאי לבצע עבורכם חקירה
כלשהי באופן עצמאי, אלא אם יש בידו רשיון לניהול משרד חקירות ו/או שהוא עובד תחת פיקוח של משרד חקירות פרטיות.

בקש רישיון לניהול משרד חקירות - וודא שהחוקר אינו מסיג גבול!

משרד חקירות בעל רישיון בתוקף מהווה רשת ביטחון!

כמו שלעורך דין יש רישיון עבודה מתאים,
לרופא יש רישיון עבודה מתאים  ...
כך גם נדרש מחוקר פרטי רשוי – רישיון לניהול משרד חקירות.

בלי רישיון אין חסיון - כספך עלול לרדת לטמיון!
פנית לחוקר פרטי ללא רישיון - אין לך חיסיון!

ממצאים שהושגו שלא כדין על ידי אדם ללא רישיון חקירות מתאים אינם קבילים ומהווים עבירה על החוק.
 

להלן סעיפים מתוך חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה :

3. לא יעסוק אדם כחוקר פרטי אלא אם יש בידו רישיון לכך מאת הועדה ובמשרד המיועד לחקירות פרטיות. 

9.  לא יקיים אדם משרד לחקירות פרטיות אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הוועדה.

10. לא יינתן רשיון לאדם לקיים משרד לחקירות פרטיות אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:

      (1) הוא חוקר פרטי רשוי;
      (2) (נמחקה);
      (3) הוא בעל נסיון של חמש שנים כחוקר פרטי.


11. בעל משרד לחקירות פרטיות לא יעסיק אדם בחקירה אלא אם הוא חוקר פרטי רשוי;
      אולם רשאי הוא להעסיק בחקירה מתאמן אף שאינו חוקר פרטי רשוי, ובלבד שהמתאמן 
      יפעל בפיקוחו ובהדרכתו הישירים של מנהל המשרד.

12. בעל משרד לחקירות פרטיות ינקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח את התנהגותם הראויה של המועסקים במשרדו.
      
      "החוקים הללו קובעים תנאים שונים כדי לפקח על העיסוק, ובעיקר על-מנת להגן על האינטרס הציבורי..." 

       (ראה: א' רובינשטיין, המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל (שוקן, מהדורה 4, תשנ"א) 824-825). 

בית המשפט הגבוה לצדק פסק:

א. (1) משקיבל אדם רישיון כחוקר פרטי, עליו לעסוק בכך אך ורק ב"משרד המיועד לחקירות פרטיות"
         (סעיף 3 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה).

    (2) המחוקק של חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה לא היה מוכן לסמוך על שירות ללקוחות 
         של חוקר פרטי רשוי, אלא אם הוא ניתן במסגרת של משרד לחקירות פרטיות, היינו, 
         במשרד אשר מקימו ומנהלו הוא לפחות בעל חמש שנות ניסיון כחוקר פרטי.